Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Topoľčany

  • Materiál č.: CR 902/2022 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  • Výsledok: vypustený

Obsah materiálu

Prílohy