Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Správa o výsledkoch revízie na Okresnom súde Veľký Krtíš

  • Materiál č.: CR 967/2022 7. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Revízne oddelenie Krajského súdu v Banskej Bystrici
  • Výsledok: vypustený