Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Správa o výsledku revízie na Okresnom súde Trnava

  • Materiál č.: SR 170/2017 53. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Vedúci revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave
  • Výsledok: Prerokovaný