Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Stanovisko k medializovaným prípadom nerešpektovania a popierania záväznosti niektorých protipandemických opatrení niektorými sudkyňami a sudcami