Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Stanovisko Michala Novotného, sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky