Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Stanovisko občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR k listu ministra spravodlivosti SR z 15.10.2018 č.40346/2018/10 o predložení návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.40/1964 Zb.Občiansky zákonník,na neformálne verejné pripomienkové konanie

  • Materiál č.: SR 310/2018 11. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
  • Výsledok: Vypustený