Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnym konaniam vedeným na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

  • Materiál č.: CR 1129/2022, CR 1130/2022 9. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: schválený