Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k množiacim sa verbálnym útokom voči sudkyniam, sudcom a súdom Slovenskej republiky