Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

26. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k situácii v poľskej justícii