Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

7. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky ku konaniu vedenému na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022