Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

14. Súhlas Súdnej rady Slovenskej republiky so započítaním inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu u Milana Majerníka

  • Materiál č.: CR-908/2023 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Peter Farkaš - člen Súdnej rady Slovenskej republiky a Ján Mazák - predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: odložený