Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

23. Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacich ustanovení

  • Materiál č.: CR-829/2023 2. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová
  • Výsledok: schválený