Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Účasť zástupcu Súdnej rady Slovenskej republiky v legislatívnej skupine na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa postavenia sudcov a fungovania súdnictva

  • Materiál č.: CR 1365/2022 10. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Katarína Javorčíková
  • Výsledok: schválený