Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

2. Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

  • Materiál č.: SR 96/2016 43. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný