Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

43. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 27. júna 2016
 • 10:30 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie 8, Bratislava

Zápisnica 455.63 kB

Uznesenie č. 706 k mandátovej komisii 93.77 kB

Uznesenie č. 707 k volebnej komisii 94.5 kB

Uznesenie č. 715 k zmene člena volebnej komisie 93.4 kB

Zvukový záznam 37.72 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  704, 705, 712
 2. Č. materiálu:
  SR 96/2016
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  708, 709
 3. Č. materiálu:
  SR 135/2016
  Predkladá:
  Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  710, 711
 4. Č. materiálu:
  SR 218/2015
  Predkladá:
  Predsedníčka Okresného súdu Stará Ľubovňa
  Č. uznesenia:
  716
 5. Č. materiálu:
  SR 162/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  713
 6. Č. materiálu:
  SR 165/2016
  Predkladá:
  Predseda Krajského súdu v Bratislave
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  717
 7. Č. materiálu:
  SR 132/2016
  Predkladá:
  Vedúca revízneho oddelenia Krajského súdu v Nitre
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 8. Č. materiálu:
  SR 164/2016
  Predkladá:
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  714
 9. Č. materiálu:
  SR 161/2016
  Predkladá:
  Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  714
 10. Č. materiálu:
  KSR 99/2016
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  718
 11. Č. materiálu:
  SSR 77/2016, SSR 78/2016
  Predkladá:
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  719
 12. Č. materiálu:
  SR 150/2016
  Predkladá:
  JUDr. Jozef Martišík, súdny exekútor
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  720
 13. Č. materiálu:
  SR 136/216
  Predkladá:
  Mgr. Peter Revický, sudca Okresného súdu Prešov
  Materiál:
  Prerokovaný
  Č. uznesenia:
  724
 14. Č. materiálu:
  SR 167/2016
  Predkladá:
  doc. JUDr. Jozef Olej
  Materiál:
  Odročený
  Č. uznesenia:
  721, 722
 15. Č. materiálu:
  SR 157/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Schválený
  Č. uznesenia:
  723

Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:

 1. Č. materiálu:
  SR 137/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 2. Č. materiálu:
  SR 105/2016
  Predkladá:
  Vedúca Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  SR 166/2016
  Predkladá:
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia:
  725
 4. Č. materiálu:
  Predkladá:
  Európska sieť súdnych rád
  Materiál:
  Vzatý na vedomie
  Č. uznesenia: