Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Voľby kandidátov na ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

  • Materiál č.: SR 135/2016 43. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Oprávnení navrhovatelia podľa § 27g ods. 1 zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný