Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

3. Voľby kandidátov na členov skúšobných komisií a náhradných členov skúšobných komisií Justičnej akadémie Slovenskej republiky