Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Voľby kandidátov na členov výberových komisií na výber sudcov a na výber predsedov súdov za Súdnu radu Slovenskej republiky