Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

4. Voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

  • Materiál č.: SR 66/2018, SR 67/2018 4. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Sudcovské rady
    Národná rada Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený