Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudcov za rok 2017

  • Materiál č.: SR 136/2018 11. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Komisia zriadená uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Schválený