Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Vyhodnotenie majetkových priznaní sudkýň a sudcov za rok 2020

  • Materiál č.: CR 1626/2022 14. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: vzatý na vedomie