Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Vyhodnotenie plnenia navrhnutých prioritných kritérií návrhu rozpočtu súdnictva na roky 2023 - 2025 s osobitným zreteľom na implementáciu zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov