Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Vykonanie dohľadu na spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešného uchádzača o funkciu predsedu súdu JUDr. Martina Stretavského