Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

12. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u JUDr. Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava I