Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u Miriam Oswaldovej, úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky Mestského súdu Bratislava IV