Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

13. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u Pavla Rohárika, úspešného uchádzača o funkciu predsedu Okresného súdu Banská Bystrica