Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. zasadnutie Súdnej rady SR

 • 16. mája 2023
 • 09:00 hod.
 • Miestodržiteľský palác
 • Hlavné námestie č. 8, Bratislava

Zápisnica 5.67 MB

Zvukový záznam 306.4 MB

Program

 1. Č. materiálu:
  CR-1111/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  165/2023, 185/2023
 2. Č. materiálu:
  CR-990/2023
  Predkladá:
  členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Dana Jelinková Dudzíková, Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
 3. Č. materiálu:
  CR-582/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  168/2023, 166/2023, 167/2023, 169/2023
 4. Č. materiálu:
  CR-581/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  171/2023, 172/2023, 173/2023, 174/2023, 175/2023, 176/2023, 177/2023, 178/2023, 179/2023
 5. Č. materiálu:
  CR-1115/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  berie na vedomie
  Č. uznesenia:
  170/2023
 6. Č. materiálu:
  CR-908/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 7. Č. materiálu:
  CR-1106/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  186/2023, 187/2023
 8. Č. materiálu:
  CR-1126/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  neschválený
  Č. uznesenia:
  188/2023
 9. Č. materiálu:
  CR-973/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  berie na vedomie
  Č. uznesenia:
  184/2023
 10. Č. materiálu:
  CR-1101/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  Vypustený
  Č. uznesenia:
 11. Č. materiálu:
  CR-214/2023
  Predkladá:
  členka Súdnej rady Slovenskej republiky - Elena Berthotyová
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  254/2023
 12. Č. materiálu:
  CR-76/2023, CR-95/2023, CR-360/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený; písm. c) odložený
  Č. uznesenia:
  189/2023, 190/2023, 191/2023, 192/2023, 193/2023
 13. Č. materiálu:
  CR-85/2023, CR-33/2023, CR-367/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  194/2023, 195/2023, 196/2023, 197/2023, 198/2023
 14. Č. materiálu:
  CR-760/2023, CR-909/2023, CR-907/2023, CR-775/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  199/2023, 200/2023, 201/2023, 202/2023, 203/2023, 204/2023, 205/2023, 206/2023, 207/2023, 208/2023, 209/2023, 210/2023, 211/2023, 212/2023, 213/2023, 214/2023
 15. Č. materiálu:
  CR-862/2023, CR-883/2023, CR-770/2023, CR-44/2023, CR-94/2023, CR-120/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený, písm. d) odložený
  Č. uznesenia:
  215/2023, 216/2023, 217/2023, 218/2023, 219/2023, 220/2023, 221/2023, 222/2023, 223/2023, 224/2023, 225/2023, 226/2023
 16. Č. materiálu:
  CR-998/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  227/2023
 17. Č. materiálu:
  CR-595/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  231/2023
 18. Č. materiálu:
  CR-929/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  233/2023
 19. Č. materiálu:
  CR-1109/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  228/2023
 20. Č. materiálu:
  CR-92/2023, CR-93/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  229/2023, 230/2023
 21. Č. materiálu:
  CR-48/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  232/2023
 22. Č. materiálu:
  CR-119/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  234/2023, 235/2023
 23. Č. materiálu:
  CR-47/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  236/2023
 24. Č. materiálu:
  CR-868/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  237/2023
 25. Č. materiálu:
  CR-941/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  250/2023
 26. Č. materiálu:
  CR-1129/2023
  Predkladá:
  členovia súdnej rady Slovenskej republiky - Katarína Javorčíková, Ludovít Bradáč a Ján Mazák, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  253/2023
 27. Č. materiálu:
  CR-1132/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  253/2023
 28. Č. materiálu:
  CR-1111/2023
  Predkladá:
  členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  253/2023
 29. Č. materiálu:
  CR-888/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  180/2023, 181/2023
 30. Č. materiálu:
  CR-1005/2023, CR-1006/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  182/2023, 183/2023
 31. Č. materiálu:
  CR-909/2023, CR-760/2023, CR-770/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  238/2023, 239/2023, 240/2023, 241/2023, 242/2023, 243/2023, 244/2023, 245/2023, 246/2023, 247/2023, 248/2023, 249/2023
 32. Č. materiálu:
  CR-1010/2023
  Predkladá:
  podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky
  Materiál:
  schválený
  Č. uznesenia:
  251/2023, 252/2023
 33. Č. materiálu:
  CR-1111/2023
  Predkladá:
  predseda Súdnej rady Slovenskej republiky - Ján Mazák, členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Katarína Javorčíková, Petra Príbelská
  Materiál:
  berie na vedomie
  Č. uznesenia:
  253/2023
 34. Č. materiálu:
  CR-1128/2023
  Predkladá:
  členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Dana Jelinková Dudzíková, Ayše Pružinec Eren, Marcela Kosová
  Materiál:
  odložený
  Č. uznesenia:
  253/2023