Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

15. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u úspešnej uchádzačky Evy Kovácsovej o funkciu predsedníčky Okresného súdu Nové Zámky