Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u úspešnej uchádzačky Jeannette Hajdinovej o funkciu predsedníčky Správneho súdu v Bratislave