Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

19. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u Zuzany Albert, úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky Okresného súdu Malacky