Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u Zuzany Moťovskej Dobošovej, úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky Mestského súdu Bratislava III