Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

18. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešného uchádzača o funkciu predsedu súdu JUDr. Pavla Tkáča