Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Vykonanie dohľadu nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky súdu JUDr. Evy Behranovej