Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

28. Vypustenie témy 12. - duševné zdravie z prílohy k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. 135/2022 z 15. júna 2022

  • Materiál č.: CR-1111/2023 5. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: členky Súdnej rady Slovenskej republiky - Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková
  • Výsledok: odložený