Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

16. Vyradenie členky z databázy kandidátov na členov výberových komisií za Súdnu radu Slovenskej republiky