Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

22. Vytvorenie komisie Súdnej rady Slovenskej republiky pre vypracovanie manuálu/usmernenia na vypĺňanie majetkových priznaní sudcov