Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

13. Výzva Ústavného súdu Slovenskej republiky na vyjadrenie č. III. ÚS 1/2018-24 z 27. februára 2018

  • Materiál č.: SR 133/2018 3. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy