Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

22. Zaujatie stanoviska k zamietavému uzneseniu vlády Slovenskej republiky k voľbe kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

  • Materiál č.: 27. zasadnutie Súdnej rady SR
  • Predkladateľ: Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., člen Súdnej rady Slovenskej republiky
  • Výsledok: Prerokovaný

Obsah materiálu

Prílohy