Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

17. Žiadosť Adriany Mazúchovej, sudkyne Okresného súdu Žiar nad Hronom, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Zvolen