Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

8. Žiadosť generálneho prokurátora Slovenskej republiky o stanovisko k členom Komisie pre vydávanie záväzných stanovísk