Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

10. Žiadosť JUDr. Gabriely Dubovej, PhD., sudkyne Okresného súdu Vranov nad Topľou, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Humenné