Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť JUDr. Ivety Jenčovej, sudkyne Okresného súdu Kežmarok o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Poprad