Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

11. Žiadosť JUDr. Janky Benkovičovej, sudkyne Krajského súdu v Banskej Bystrici o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trnave