Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť JUDr. Jaroslavy Tóthovej Gederovej, sudkyne Okresného súdu Lučenec, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Vranov nad Topľou