Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Žiadosť JUDr. Jozefa Šuleka, sudcu Krajského súdu v Trenčíne o preloženie na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline