Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 067

10. Žiadosť JUDr. Karola Krochtu, sudcu Okresného súdu Bardejov o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Stará Ľubovňa