Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

6. Žiadosť JUDr. Karola Poslucha, sudcu Okresného súdu Bratislava III, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Pezinok