Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

4. Žiadosť JUDr. Kataríny Maniačkovej, sudkyne Okresného súdu Galanta o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Trnava