Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

5. Žiadosť JUDr. Mareka Fila, sudcu Okresného súdu Trnava o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Bratislava I