Hlavné námestie 8, Bratislava

02 / 210 28 062

9. Žiadosť JUDr. Moniky Šabľovej, sudkyne Okresného súdu Poprad, o preloženie na výkon funkcie sudkyne na Okresný súd Košice okolie